Despre noi

 

APT Soroca este o organizaţie patronală, profesională, independentă, non- guvernamentală, non-profit şi apolitică, constituită în baza liberei asocieri şi egalităţii în drepturi a patronilor care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Soroca.

APT Soroca a fost înfiinţată în 2012.  

O contribuţie majoră la crearea şi înregistrarea APT Soroca a avut Confederaţia Naţională a Patronatului din RM, care a oferit asistenţă pe toată durata acestui proces în cadrul Proiectului Dialogul social local pentru o mai  bună guvernare a pieţei muncii în RM, implementat în parteneriat şi cu suportul (Biroului pentru Activităţi cu Organizaţiile Patronale al) Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi finanţat de Guvernul Norvegiei.

Membru al APT Soroca poate fi orice agent economic din raza teritorială administrativă a Raionului Soroca indiferent de forma organizatorico-juridică, care şi-a exprimat voinţă de a adera la această organizaţie.