Prima pagină   »  Despre Noi   »  Scopul şi obiectivele principale

Scopul și obiectivele principale

   

Scopul APT Soroca este de a reprezenta, promova, susţine şi apăra drepturile şi interesele membrilor săi în relaţiile cu toate organele de stat şi reprezentanţii salariaţilor (sindicatele) din raza teritorială a Raionului Soroca.

            Obiectivele de activitate

  • promovarea intereselor membrilor APT Soroca în relaţiile cu organele autorităţilor administraţiei publice locale din Raionul Soroca şi sindicatele teritoriale
  • consultarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniile economic şi social
  • contribuirea la elaborarea şi realizarea strategiilor şi programelor de dezvoltare economică locală
  • participarea în dialogul social cu sindicatele pentru negocierea convenţiilor colective de nivel teritorial şi soluţionarea litigiilor şi conflictelor colective de muncă
  • facilitarea obţinerii unor servicii de consultanţă şi asistenţă juridică, precum şi cursuri de pregătire şi perfecţionare ;
  • organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane, expoziţii, concursuri şi alte manifestaţii colective de interes comun;
  • organizarea schimbului de informaţii în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare şi cooperare între membrii Asociaţiei;
  • colaborarea cu instituţii publice sau private, cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate, pe probleme de interes comun;