Prima pagină   »  Membri   »  Avantajele aderării

Participare în procesul decizional

   
Participare în procesul decizional
Reprezentare în CTCNC
Participare la negocierile colective
Oferirea de asistenţă şi consultanţă
Facilitarea accesului la informaţii
Oferirea altor servicii de susţinere a activităţii patronale

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (Legea Patronatelor nr.976  din  11.05.2000, Legea privind transparenţa în procesul decizional nr 239 din 13.11.2008, Legea privind administraţia publică locală nr.436 din  28.12.2006 ş.a.) asociaţiile patronale participă la elaborarea proiectelor de acte legislative şi alte acte normative care pot avea impact asupra agenţilor economici. Asociaţiile patronale teritoriale sunt consultate asupra proiectelor de decizii ale APL în problemele sociale şi economice de interes local (stabilirea impozitelor şi taxelor locale, proiectele de dezvoltare regională, alte proiecte de asistenţă tehnică ş.a.)